Informații

Regulamentul cu privire la unitățile de schimb valutar.
Criteriile de bază a platibilității bancnotelor în valută străină în cazul efectuării operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

1. Unitatea de schimb valutar efectuează operațiuniile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice cu următoarele bancnote autentice în valută străină aflate în circulație.
a) bancnote care au păstrate principalele semne de platibilitate: denumirea băncii emitente, numărul și seria, valoarea în cifre și litere, ornamentul de bază, portretul de pe față și verso, de asemeni și elementele de siguranță contra falsificării (filigranul, semnele magnetice, fibrele incluse în structura hîrtiei, inclusiv cele vizibile la lumina ultravioletă, confeti, fir de siguranță, microtext, desene luminiscente ș.a.);
b) bancnote avînd prezența unor defecte neînsemnate în urma uzurii firești: murdării și ștersături, precum și pete mici de grăsime sau de altă natură, înscrieri, amprente de ștampilă (cu excepția ștampilelor care afirmă că, bancnota este neautentică) care nu modifică principalele semne de platibilitate.
2. La latitudinea sa, unitatea de schimb valutar poate efectua operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice primind de la clienți bancnote autentice în valută străină avînd defecte mai esențiale sau de altă natură decît cele specificate la pct.1 din prezenta anexă, Însă astfel de bancnote nu pot fi vândute persoanelor fizice, dacă aceștia refuză de a le primi.
3. La stabilirea regulilor interne în privința primirii bancnotelor mențioante la pct.2 din prezenta anexă, unitatea de schimb valutar poate să se conducă de semnele de platibilitate stabilite de către organul emitent al bancnotelor respective.
Incasarea plății de 0,1%
Informația privind incasarea de la persoanele fizice a plății suplimentare obligatorii în conformitate cu Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr.827-XIV din 18 februarie 2000.

La efectuarea operațiunilor de vânzare a valutei străine și a cecurilor de călătorie persoanelor fizice contra mijloace bănești în numerar, casele de schimb valutar sunt obligate să incaseze o plată suplimentară în mărime de 0,1% la sută din suma ce se achită de către persoana fizica la cumpărarea valutei străine. Această prevedere nu se răsfrînge asupra operațiunilor de vînzare persoanelor fizice a cecurilor de călătorie în valută străină contra aceeași valută străină în numerar.
Plata suplimentară obligatorie nu trebuie să fie inclusă în cursul tranzacției.
Mijloacele bănești obținute din perceperea plăților suplimentare menționate se transferă în fondurile locale de susținere socială a populației în conformitate cu prevederile Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican și fondurilor locale de susținere socială a populației și modul de incasare a plăților suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1083 din 26.10.2000.
Suma ce depășește 50 000 MDL.
În contextul modificărilor și completărilor Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar, aprobate prin hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vă aducem la cunoștință că, în cazul efectuării tranzacțiilor de schimb valutar indiferent de faptul că, tranzația se efectuează printr-o singură operațiune sau mai multe, suma cărora este egală sau depășește echivalentul sumei de 50 000 MDL, funcționarul casei de schimb valutar va solicita în mod obligatoriu de la client următoarele acte de identitate:
de la rezident → actul de identitate din sistemul național de pașapoarte (pașaportul/buletinul de indentitate/permisul de ședere permanentă etc. eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova).
de la nerezident → pașaportul eliberat de către organele abilitate ale statului străin, permisul de ședere temporară eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova.